Sunați-Ne 0 268 2 34 42

Diagnoză Funcţională

Diagnoză Funcţională

Bene diagnoscicur,bene curator” – “O diagnoză bună , un tratament bun” – a spus Hipocrate. Această expresie este actuală încă şi astăzi, deoarece nu este posibilă stabilirea unui plan de tratament adecvat fară o investigaţie minuţioasă.

Iată de ce doctorii trebuie să atragă o atenţie deosebită diagnosticului. Diagnoza funcţională complexă –  o metodă de examinare, care ne permite să identificam afecţiunile existente, suprasolicitarea funcțională și prescrierea tratamentului corespunzător. După cum este bine cunoscut, sistemul dento-maxilar este format din maxilare, articulaţia temporo-mandibulară, muşchii masticatori, nervi, vase sangvine, glande salivare, ganglioni limfatici, dinţii cu complexul lor ocluzal şi ţesuturile paradontului. În mod normal aceste componente, fiziologic şi morfologic funcţionează în mod sincron. Afectarea, schimbarea sau boala uneia dintre componentele sistemului masticator poate afecta starea celorlalte structuri a sistemului. Diagnoza complexă include:

 1. Examinarea primară a pacientului:
  • plîngerile pacientului
  • anamneza stomatologică
  • completarea datelor examinării obiective
  • examinarea obiectivă a cavităţii bucale
  • stabilirea indicelui de igienă bucală
  • amprentarea maxilarului superior, cît şi a celui inferior
 2. Ortopantomografie– imagine panoramică a dinţilor şi a articulaţiilor temporo-mandibulare.
 3. Teleroentgenograma– o imagine care face posibilă determinarea realaţiei scheletice maxilare, înălţimea treimii inferioare a feţei, unghiul de înclinare a planului de ocluzie, etc.
 4. Analiza modelelor maxilarului superior şi inferior în articulator– dispozitiv care înregistrează mişcările mandibulei.
 5. Îndeplinirea fişei de diagnostic clinic şi funcţional, care include date din anamneza generală şi stomatologică, determinarea indicelui ocluzal, palparea muşchilor, articulaţiei temporo-mandibulare, examen neuro-stomatologic, analiza computerizată a ocluziei cu T-Scan.
 6. Fotografii intraorale şi externe ale pacientului.
 7. AparatulT-Scan III – Dispozitiv modern de analiză computerizată a ocluziei, noninvaziv de ultimă generaţie şi uşor de utilizat în diagnostic, ce identifică şi analizează forţa de comprimare a dinţilor(muşcătura), folosind sensori de unică folosinţă de grosimea foii de hîrtie.
  • Aparat de neînlocuit în diagnostică
  • Micşorează durata tratamentului
  • Determină forţa, durata şi timpul contactelor interdentare
  • Determină cu exactitate primul şi “super” contactul
  • Determină încărcarea cu forţă dupa primul dinte sau segment
  • Analizează deplasarea forţei pe arcada dentară
  • Analizează ocluzia în dinamică
  • Scade riscul eşecului construcţiilor ortopedice;
  • Oferă comfort maxim după instalarea implantelor dentare, protezelor fixe şi mobile;
  • Îmbunătăţeşte calitatea deservirii pacienţilor;
  • Permite uşor şi comod de a salva rezultatele obţinute;
 8. AparatulBio JVA – Este o metodă de examinare modernă computerizată noninvazivă, care permite determinarea precoce a modificărilor (tulburărilor) care apar în articulaţia temporo-mandibulară începînd cu stadiile incipiente – fară acuze şi alte feluri de afecţiuni – (deplasare de disc cu reducere şi fără; deplasare parţială de disc cu repoziţie; leziuni degenerative a articulaţiei; leziuni degenerative primare a articulaţiei; leziuni degenerative progresive a articulaţiei), în funcţie de natura undelor.
 9. AparatBio EMG III– Este conceput special pentru înregistrarea datelor legate de activitatea musculaturii cranio-faciale, atît în stare funcţională cît şi în stare de repaos. Aplicarea Miografiei ne permite să:
  • Eliminăm tensiunea de pe muşchii masticatori;
  • Efectuăm profilaxia patologiilor articulaţiei temporo-mandibulare;
  • Să scăpăm de dureri de cap şi de maxilar;
  • reducerea abraziunii şi multe altele.
 10. AparatJT-3D– Dispozitivul de urmărirea a mişcărilor maxilarului JT-3D a fost special conceput pentru a dignostica starea/patologia aparatului masticator. Dispozitivul este proiectat şi dezvoltat în conformitate cu cele mai recente standarte de kineziologie a mandibulei. Prin senzori de FGM(magnetometru ferozondic) poate mări intervalul liniar al dispozitivului de urmărire cu 50 %, în comparaţie cu alte dispozitive de urmarire. Sistemul de montare permite instalarea rapidă şi uşoară a dispozitivului cu distribuţia corectă a greutăţii, în timp ce aceasta nu atinge faţa pacientului.
 11. Dacă este necesar pacientul este trimis pentru investigaţii sumplimentare:
 • investigaţii paraclinice
 • teste microbiologice
 • analiza generală de sînge
 • teste alergologice
 • consult interdisciplinar.

Diagnosticul Functional Complex – acest serviciu este Acum disponibil şi pentru dumneavoastră

 • Examen de screening obligator 1 data în an, pentru a depista dereglările incipiente fară simptome clinice, profilaxia complicaţiilor în urma restaurărilor şi protezarilor dentare.
 • Aveţi o uzură crescută a smalţului dentar.
 • Aţi avut proteze.
 • Aveţi muşcătura incorectă, bruxism, click-uri în articulaţia temporo-mandibulară în timpul masticaţiei sau vorbirii, etc.

Diagnosticul Funcţional Complex este una din principalele metode de examinare în timpul planificării tratamentului implantologic, aceasta ne oferă posibilitatea de a stabili condiţiile în care va funcţiona viitoarea construcţie cu sprijin(suport) pe implant şi de a exclude traumele ocluzale, care pot fi o cauză directă de pierdere a implantului dentar în viitor.